Ze względu na duży popyt, czas dostawy dostępnych produktów może się wydłużyć o 3-4 dni robocze
LBMA Associate
Menu
Wykresy
Szukaj
Strona główna

Losowanie nagrody Złota Moneta Podwójny Suweren 2020

Po prostu kup jedną ze złotych monet Suweren 2020, Pół Suwerena 2020 lub Podwójny Suweren 2020 pomiędzy 13 stycznia 2020 roku a północą 26 stycznia 2020 roku, aby zostać automatycznie zakwalifikowanym do losowania.

Wartość monety wynosi około 3000 złotych (rzeczywista wartość może się różnić w momencie ogłoszenia zwycięzcy). Każda nagroda składa się tylko z tych elementów, które zostały wymienione jako część nagrody i nie zawiera żadnych innych elementów.

Obowiązują zasady i warunki.

Ogólne zasady loterii

LOSOWANIE NAGRÓD JEST OTWARTE DLA WSZYSTKICH OSÓB, KTÓRE SĄ LEGALNYMI REZYDENTAMI UNII EUROPEJSKIEJ I MAJĄ UKOŃCZONE 18 LAT.

TO LOSOWANIE NAGRÓD JEST NIEWAŻNE TAM, GDZIE JEST ZABRONIONE. LOSOWANIE ROZPOCZYNA SIĘ 13 STYCZNIA 2020 R. I KOŃCZY SIĘ 26 STYCZNIA 2020 R. O PÓŁNOCY (UTC+1).

SZCZEGÓŁY LOSOWANIA

1. W ramach losowania ("Loterii") jeden zwycięzca otrzyma jedną (1) Złotą monetę Podwójny Suweren 2020 wyprodukowanych przez Brytyjską Mennicę Królewską.

2. Aby wziąć udział należy zakupić na stronie coininvest.com co najmniej jedną (1) złotą monetę Suweren 2020, Pół Suwerena 2020 lub Podwójny Suweren 2020. Począwszy od 13 stycznia 2020 roku a północą 26 stycznia 2020 roku, zostaniesz automatycznie wprowadzony zakwalifikowany. Nagroda zostanie wybrana losowo spośród wszystkich kwalifikujących się zgłoszeń. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w zasadach 7 i 8, w Loterii mogą wziąć udział wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat i są legalnymi rezydentami Unii Europejskiej i obecnie zamieszkują na terenie Unii Europejskiej.

3. Wszyscy zwycięzcy zostaną powiadomieni w pierwszym tygodniu lutego 2020 roku, wylosowani spośród wszystkich zakwalifikowanych zgłoszeń. Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zwrot jakiejkolwiek niedostarczonej nagrody/powiadomienia o nagrodzie spowoduje dyskwalifikację tego zwycięzcy i wybór innego zwycięzcy przez coininvest.

4. coininvest jest uprawniony do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących stosowania i/lub interpretacji niniejszych zasad oraz przebiegu Loterii. Wszelkie decyzje coininvest dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszych zasad lub przeprowadzenia Loterii będą ostateczne.

5. Nagrody mogą podlegać opodatkowaniu przez Urząd Skarbowy i inne organy podatkowe. Zwycięzcy będą odpowiedzialni do zapłaty podatku na rzecz Urzędu Skarbowego lub jakiegokolwiek innego organu podatkowego.

6. Nagroda składa się z jednej (1) złotej monety Podwójny Suweren z rocznika 2020. Moneta jest wyceniona na 3000 złotych (rzeczywista wartość może się różnić w momencie ogłoszenia zwycięzcy). Każda nagroda składa się tylko z tych pozycji, które zostały wyraźnie wymienione jako część nagrody i nie obejmuje niczego innego.

7. Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób, które w momencie zgłoszenia mają ukończone 18 lat. Pracownicy Coininvest, Brytyjskiej Mennicy Królewskiej i ich spółek zależnych, agencji reklamowych i promocyjnych lub partnerzy i członkowie ich najbliższej rodziny (małżonek, rodzice, rodzeństwo i dzieci) i/lub osoby mieszkające w tym samym gospodarstwie domowym każdej z nich nie kwalifikują się do konkursu. Jeżeli okaże się, że osoba niespełniająca kryteriów kwalifikacyjnych określonych w niniejszych zasadach złożyła zgłoszenie, zgłoszenie to zostanie uznane za niekwalifikowalne, a osoba ta nie będzie uprawniona do otrzymania Nagrody.

8. Loteria nie jest otwarta dla mieszkańców zamieszkałych poza Unią Europejską. Loteria podlega wszystkim przepisom prawa federalnego, stanowego i lokalnego oraz jest nieważna w przypadkach, gdy jest ograniczona, opodatkowana lub zabroniona przez prawo.

9. Coininvest zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji wszelkich zgłoszeń za wszelkie błędy w transmisji zgłoszeń online.

10. Zastąpienie lub przeniesienie Nagrody jest niedozwolone, z wyjątkiem sytuacji, w której coininvest zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagrody o równej lub mniejszej wartości w przypadku, gdy Nagroda jest niedostępna.

11. Przyjęcie Nagrody oznacza zgodę na wykorzystanie przez coininvest imienia zwycięzcy, kraju zamieszkania i/lub podobieństwa do celów promocyjnych, reklamowych lub korzystania z Internetu przez czas nieokreślony bez dalszego wynagrodzenia, chyba że jest to zabronione przez prawo. Wszystkie materiały są wyłączną własnością coininvest i nie podlegają zwrotowi.

12. Akceptując Nagrodę, każdy zwycięzca zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić coininvest i Brytyjską Mennicę Królewską oraz ich dyrektorów, członków zarządu, agentów, pracowników, partnerów i cesjonariuszy przed wszelkimi roszczeniami, stratami, wydatkami, szkodami i/lub odpowiedzialnością, w tym, bez ograniczeń, uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej wynikającymi z Konkursu lub w związku z Konkursem oraz wykorzystaniem lub niewykorzystaniem Nagrody. Każdy zwycięzca ponosi wszelką odpowiedzialność za wszelkie obrażenia, straty lub szkody spowodowane lub rzekomo spowodowane przez udział w losowaniu Nagrody lub wykorzystanie Nagrody.

13. Uczestnicząc w losowaniu Nagrody uczestnicy wyrażają zgodę na związanie się niniejszymi Oficjalnymi Przepisami oraz ich interpretacją lub zastosowaniem przez Coininvest.

14. coininvest zastrzega sobie prawo do zmiany Oficjalnych warunków lub zakończenia Loterii bez uprzedzenia. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Loteria nie może przebiegać zgodnie z planem (w tym, ale nie wyłącznie, infekcji wirusem komputerowym, błędów, manipulacji lub nieautoryzowanej interwencji, oszustwa, awarii technicznej lub jakichkolwiek innych przyczyn, które zakłócają lub wpływają na administrację, bezpieczeństwo, uczciwość, integralność lub prawidłowe przeprowadzenie Loterii), coininvest zastrzega sobie prawo do anulowania, zakończenia, modyfikacji lub zawieszenia Loterii według własnego uznania.

15. coininvest nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy typograficzne lub inne błędy w druku oferty, zarządzaniu Loterią lub ogłoszeniu Nagrody.

16. Loteria jest sponsorowana przez CoinInvest GmbH, Taunusanlage 8, 60329 Frankfurt am Main.