Ze względu na duży popyt czas dostawy dostępnych produktów może się wydłużyć o 3-4 dni robocze
LBMA Associate
Menu
Wykresy
Strona głównaOdstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy

Pobierz jako PDF

Pouczenie w sprawie odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

WAŻNE: Zgodnie z prawem europejskim, polskimi przepisami z Ustawy o prawach konsumenta Art. 38 pkt 2 i Art. 40 pkt 6 oraz przepisami ustawowymi zawartymi w § 312g ust. 2 nr 8 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) nie ma ustawowego prawa do zwrotu lub anulowania zamówienia na złoto, srebro, platynę, pallad lub rod po złożeniu, ponieważ produkty podlegają wahaniom cen na rynkach finansowych, na które nie mamy wpływu.

W przypadku artykułów, których ceny nie podlegają wahaniom na rynku finansowym (akcesoria, pudełka do magazynowania itp.), mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni.

Termin na odstąpienie od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, niebędąca przewoźnikiem, objęła towar w posiadanie.

W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy należy nas o tym poinformować (CoinInvest GmbH, Taunusanlage 8, 60329 Frankfurt am Main, sales@coininvest.com, +48 58 881 23 16), przekazując jednoznaczne oświadczenie (np. listem wysłanym pocztą lub e-mailem) o Państwa decyzji. Mogą Państwo w tym celu skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to bezwzględnie wymagane.

Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, żeby powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia zostało do nas wysłane przed upływem tego terminu.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, jesteśmy zobowiązani zwrócić Państwu wszelkie otrzymane od Państwa płatności wraz z kosztami dostawy (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z dokonania przez Państwa wyboru innego rodzaju dostawy niż oferowana przez nas najtańsza dostawa standardowa) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym wpłynie do nas powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Zwrot płatności zostanie dokonany tym samym sposobem, jakim dokonano pierwotnej transakcji, o ile nie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym wypadku nie naliczamy opłat za taki zwrot płatności. Możemy odmówić zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotu towaru lub do chwili przedstawienia przez Państwa dowodu, że odesłali Państwo towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Są Państwo w każdym wypadku zobowiązani odesłać lub przekazać nam (CoinInvest GmbH, Taunusanlage 8, 60329 Frankfurt am Main, sales@coininvest.com, +49-69-348-77570) towary niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym poinformują nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Dla zachowania terminu wystarczy, aby odesłali Państwo towary przed upływem czternastu dni.

Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty odesłania towarów.

Pokrywają Państwo ewentualną utratę wartości towarów tylko wówczas, gdy utrata ta wynika z postępowania z tymi towarami w sposób inny niż konieczny dla sprawdzenia ich cech, właściwości i sposobu działania.

Przykładowy formularz odstąpienia

Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij poniższy formularz i dołącz do zwracanych towarów.

Do

CoinInvest GmbH

Taunusanlage 8
60329 Frankfurt am Main
Niemcy

sales@coininvest.com

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy zakupu następujących rzeczy:


Kod produktuNazwaIlośćCena nettoCena bruttoZamówiono dnia (*)______________________________________, otrzymano dnia (*)______________________________________


Nazwa konsumenta (ów) _________________________________________________________________________________________


Adres konsumenta (ów) _______________________________________________________________________________________


Data________________________________________ Podpis konsumenta (ów) _______________________________________


(*) Niepotrzebne skreślić

Pobierz jako PDF